АНГ ЕООД

Счетоводна кантора

Език: Български | English
АНГ ЕООД - РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ВАРНА НА АДВ. РОСЕН РУСКОВ
МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД е консултантска компания с едноличен собственик адвокат Росен Русков – специалист по данъчно право и данъчен консултант.
Основната дейност на фирмата включва данъчно и счетоводно консултиране, образователни семинари и курсове на счетоводно-правна тематика, фирмено обучение, издателска дейност и др.

www.magisterdixit.net
magisterd _^_ abv.bg
тел.(02) 40 10 400
GSM: 0888 807 911

Одиторска кантора ДЕЛИЕВА ЕООД се представлява и управлява от дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор №0425- Лидия Калинова Делиева
Основните насоки на дейността на кантората са свързани с:
- независим финансов  одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети
- одиторски процедури свързани с финансирани проекти
- текущо счетоводно отчитани
- консултации

www.delieva.com
office _^_ delieva.com
тел. (0301) 6 33 29;  0301 6 89 99
GSM: 0887 496 832

ХДГ ООД е застрахователна  къща извършваща всички видове застраховки в общо застраховане, животозастраховане и здравно осигуряване.

halacheva_ins _^_ abv.bg
тел. (052) 604 690
GSM: 0888 816 754; 0886 189 667

ДПГ Георгиев Груп  ЕООД  е застрахователна  къща извършваща всички видове застраховки в общо застраховане, животозастраховане и здравно осигуряване.

denkogeorgiev _^_ abv.bg
тел. (052) 604 690
GSM: 0888 816 754; 0886 189 667

Черноморска регионална лозаро винарска камара  е Сдружение с нестопанска цел, което обединява усилията на два бранша – лозари и винари, като подпомага и съдейства за представянето им. Извършва анализи и дегустации на качествени трапезни и регионални вина.

denkogeorgiev _^_ abv.bg
тел. (052) 599 077
GSM: 0886 189 667